1 januari 2017

GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA

Ja, så har vi då firat in det nya året 2017. Många av oss lämnar kanske det gamla året med ett visst vemod, många av oss har förhoppningar om att detta år skall bli mycket bättre än år 2016.

Politiskt sett har det gamla året inte givit mycket av förhoppningar om att vi skall få det bättre här på Åland. Regeringens hattande hit och dit med sina olika projekt gör mig orolig för vad som kommer att hända framöver. Det finns ingen röd tråd i regeringens handlande, och tyvärr verkar det heller inte finnas någon plan varken vad de föreslagna förändringarna skall innebära för ålänningarna, hur förändringarna i detalj skall genomföras, hur de skall överlappa varandra, eller hur de skall göra livet bättre för Ålands innevånare. Dessutom kommer förändringarna att bli mycket kostsamma, och innebära skattöresförhöjningar i de flesta kommuner. Man anser sig inte heller behöva höra kommunerna om de förändringar som i grunden är en kommunal behörighet. I stället arbetar regeringen med en lagförändring som gör det möjligt att slå samman de åländska kommunerna utan att behöva höra kommunernas åsikt i frågan, utan detta kommer att beslutas av regeringspartierna med enkel majoritet!

Ålands relation till regeringen i Helsingfors har väl aldrig varit så dålig som nu, och ingen kunskap, intresse eller förmåga tycks heller finnas att  styra upp situationen. Att skylla på att Sannfinländarna nu styr i regeringen, är inte hela sanningen. Sanningen är väl närmast den att regeringen Sipilä nu kan skylla på Sannfinländarna när de besluter om försämringar för de svenskspråkiga och heller inte vill tillmötesgå Åland i olika frågor. Sanningen är nog den att alla partier i regeringen är lika god kålsupare allihop, och det nu mer och mer kommer fram vad finländska politiker i allmänhet tycker om svenskhetens bevarande i Finland. Och helst glömmer bort att Finland enligt grundlagen är ett tvåspråkigt land.

Det finns verkligen anledning till att med oro se vad framtiden har att bjuda oss år 2017.

18 december 2016

INBESPARINGARNA INOM ÅHS

Jag hade tillfälle att som ersättare i ÅHS styrelse närvara vid det senaste styrelsemötet. Intressant, förvisso. Sex styrelseledamöter inklusive ordföranden, samt fem tjänstemän. Och under sammanträdets gång inkom även några andra tjänstemän som informerade styrelsen i de ärenden som beretts av dem. Och alla tjänstemän kunde på ett sakkunnigt och informativt sätt svara på de frågor som styrelseledamöterna ställde i olika ärenden. Man behöver med andra ord inte vara så påläst för att sitta i ÅHS styrelse, då tjänstemannainformationen var överväldigande...

Så till sparkraven. ÅHS styrelse fick i uppdrag av landskapsregeringen att spara 2 miljoner euro i budgeten för år 2017. Och det har man gjort, bland annat med att stänga demensavdelningen. Detta är redan genomfört, och de fem patienterna är överförda till andra avdelningar, och ingen av personalen är uppsagd, utan de har fått nya tjänster inom organisationen inom sina behörighetsområden. Och ingen av patienterna har heller överförts till institutionsvård i hemkommunen. ÅHS sparade ca 650.000 euro på omorganisationen.  Allt är alltså frid och fröjd, kan man tycka. Det är ju lovvärt och bra att man dra in avdelningar som inte längre behövs, och vi får hoppas att trenden håller i sig, så att man inte efter något år kommer på att man nog behöver en demensavdelning, och äskar pengar för detta i budgeten igen.

Nu är det ju bara för styrelsen att gå vidare i sin spariver.  Det finns tydligen mycket pengar att hämta inom organisationen, om man vill. Hur mycket luft innehåller ÅHS budget egentligen? Det är det ingen som vet. Vad vi vet är i alla fall att man har en driftsreservering om 1 miljon euro för oförutsedda utgifter (kostnadsfördes år 2015) och att man avser att ytterligare i år kostnadsföra 640.000 euro avsett för arbetsvärdering (personalkostnader). Samt att man därefter räknar med ett bokföringstekniskt underskott om ca 500.000 euro i bokslutet för i år.

I slutändan kan man konstatera att stängningen av demensavdelningen inte behövt ske av besparingsskäl, då man kunde använt driftsreserveringen om  1 miljon euro för att uppfylla hälften av besparingskravet från landskapsregeringen. Så förmodligen var det av andra skäl man bedömde att stängningen var nödvändig. Samt att man inte skall stirra sig blind på sista raden i bokslutet, då sanningen kan vara en helt annan än den man tror...

13 december 2016

SANCTA LUCIA

Luciadagen är en högtidsdag här uppe i Norden. Just när solen står som lägst, och mörkret är som mest kompakt, och natten som längst, då träder Lucia in i våra hem och lyser upp vår vardag.

De flesta av oss får nöja oss med att betrakta Luciakröning och Luciatåg på teve. Inte alla har möjlighet att åka in till Mariehamn för att delta i festligheterna live, varken kröningen i kyrkan, eller tåget som går runt stan, eller dansen på torget. De flesta av oss får inte heller personligen besök av någon ljusbärerska i hemmet, utan vi får nöja oss med det artificiella utbudet via teve.

Nå, först tittade vi i teven på kröningen från Domkyrkan i Helsingfors, och det var stämningsfullt och fint. Och sedan bänkade vi oss igen framför  teven för att se kröningen av Ålands lucia från Mariehamns kyrka. Men döm av vår förvåning då vi insåg att Ålands radio och tv inte hade någon utsändning därifrån!

Nog borde väl ändå Ålands radio och tv satsa på en direktsändning  av en sådan viktig tradition som luciafirandet  ändå är för alla ålänningar? Borde ändå inte någon liten del av våra licensmedel kunna avdelas för att användas till utsändandet av den del av Luciaprogrammet som försiggår i St Görans kyrka? Nog hade det varit betydligt mer stämningsfullt än den film om Pommern, som man i stället visade oss  tittare.
3 december 2016

FÖRUNDERLIGA ÄRO HERRENS VÄGAR...

Som jag redogjort för tidigare i min blogg lämnade jag in en motion vid Saltviks kommunfullmäktiges möte i mitten av november, om att man borde se över behovet av en utbyggnad av boenden för äldre personer i Saltvik. Sunnanberg vårdhem är för litet, pensionärslägenheterna är fullbelagda, och vi saknar så kallat effektiviserat äldreboende (bostäder med möjlighet  till personalservice dygnet runt) , och största delen av hemvårdspersonalens arbetstid går åt till att bila runt mellan de olika vårdbehövande personernas bostäder.

Nåja, initiativet kom ju från fel håll, förstås. När Obunden Samling har två mandat av 15, och Centern sitter på egen majoritet med åtta mandat, gäller Jante-lagen, "du skall inte tro att du är någon". Så en enhällig kommunstyrelse föreslog att motionen skulle avslås, med hänvisning till att en (Centerledd) arbetsgrupp (tillsatt år 2013?) arbetade med frågan, och förväntades komma med ett förslag redan detta år. Kommunstyrelsen föreslog alltså att motionen inte skulle föranleda några åtgärder. Man gjorde inte som brukligt är, sände motionen till (i detta fall) Socialnämnden för utlåtande, eller bordlade den för behandling i samband med att arbetsgruppens  utlåtande skulle behandlas, när det så småningom skulle landa på kommunstyrelsens bord. Kommunstyrelsen föreslog i stället avslag på grått papper.

Nu bar det sig inte bättre än att en Centerledamot i kommunfullmäktige under budgetdebatten i måndags föreslog att en summa om 40.000 euro skulle upptas som reservationsanslag bland investeringarna för projektering av ett äldreboende under år 2017, "för att komma igång med processen snarast möjligt" som han uttryckte det. Samtidigt påpekade han också att "Du skall inte tro, Runa Lisa, att du skall ha någon fördel av det här, inte"!!

Förslaget gick igenom, utan ytterligare ifrågasättanden, och själv ansåg jag mig inte ha någon anledning att diskutera ärendet något mer för tillfället. Oberoende om vem som vill ta åt sig äran av att äldreboendet byggs ut i kommunen, anser jag att det viktigaste är att det sker, då resultatpolitik för mig är viktigare än att man kan gå omkring bland ortsbefolkningen och skryta med vad man åstadkommit i kommunen.

Behöver jag säga att min motion enhälligt avslogs i kommunfullmäktige..

Sist och slutligen kan jag konstatera att "Förunderliga äro Herrens vägar...".

1 december 2016

UTRENSNINGAR PÅGÅR?

Ett brev har per mail skickats från minister Wille Valve till Obunden Samlings ordförande Bert Häggblom , som även har svarat på skrivelsen.
Man förstår nu att utrensningar från landskapsregeringens sida pågår för att göra sig av med icke önskvärda personer i olika styrelser. Nedan följer landskapsregeringens brev i sin helhet:

Hej.

I spörsmålsdebatten den 2 november framförde Obunden Samling den politiska åsikten att ÅHS-styrelsen bör skrotas (Nyan rapporterade om det den 3 november i år).
Argumenten var att det var på tok för många samtidigt i styrelserummet och att specialkunskap behövs i styrelsen.
Det som väckte  mest uppmärksamhet i media var att Obunden samling meddelade att man lämnar sin plats i ÅHS` styrelse. Nu vill jag bara meddela att det ordnar sig om partiet vill lämna styrelsen.

Kan jag få ett e-postmeddelande från Ingvar & Runa-Lisa om att de vill lämna styrelsen?

För tydlighetens skull vill jag säga att jag då inte kommer att göra någon som helst politik på detta, för jag håller med - det ÄR slöseri med skattepengar och "bortkastad tid" om det stämmer att  Obs´ medlemmar inte ser någon mening med styrelsearbetet i den här konstellationen.

Med vänlig hälsning,
Wille V:


Wille Valve
Social- och hälsovårdsminister/Minister of Social Affairs and Health
Ålands landskapsregering

20 november 2016

VEM TAR DET SOCIALA ANSVARET FÖR INTEGRATIONEN?

Det har varit ganska tyst nu ett tag om flyktingmottagning på Åland. Efter skrällen om att politiker kan avsättas från sina uppdrag om de har en, för regeringen, avvikande åsikt om att ta emot flyktingar, har en öronbedövande tystnad brett ut sig över landskapet. I alla fall i massmedia.

I Vårdö, som av någon anledning blivit "pilotprojekt" i den här frågan, har invånarna utsatts för hembesök av två olika grupperingars intensiva jakt på likatänkare. Man uppmanas att skriva på:

1. lista på att Vårdö skall ta emot flyktingar
2. lista på att Vårdö inte skall ta emot flyktingar = en hemlig lapp som stoppas ner i en plastflaska!

Tur att man inte bor på Vårdö, och befaras hängas ut som a) hjärtlös och snål, eller b) ekonomisk oansvarig och slösaktig. Det hela är ett praktexempel på hur man kan upphaussa motsättningar människor emellan i ett litet samhälle. Vän mot vän, broder mot broder. Helt plötsligt upptäcker man att vänkretsen har minskat, man tittar snett på varandra när man möts i affären, man blir inte längre bjuden på middag eller fest till tidigare vänner och bekanta. I värsta fall hälsar man inte ens på varandra när man möts på vägen.

Och allt detta för de orättfärdiga krig och våldsbrott som förs långt ifrån oss, och som vi inte har någon del i, eller som vi inte på något sätt kan påverka utgången av.

Men ingen talar om vem som önskar ta ett (långvarigt) personligt socialt ansvar för integrationen av dem som kommer hit. Det räcker inte med en liten välkomstmottagning i kommunhuset, där man via tolk hälsar de nyanlända välkomna. Nej, här krävs att någon/några med verkligt engagemang tar sig an dem som kommer, och gör sitt bästa för att integrera dem i vårt samhälle, som till sin struktur och sina lagar och bestämmelser är ganska så olikt det samhälle de nyanlända kommer ifrån. Det är mycket som krävs av intresse och engagemang från kommuninvånarnas sida under en lång tid för att de nyinflyttade skall  integreras i vårt samhälle. Men den biten är det inte så intressant att tala om, eller förklara hur man har planerat det hela. Och ändå visar verkligheten från både Finland och Sverige att detta personliga engagemang från kommuninvånarnas sida  är den viktigaste biten för att få flyktingmottagningen att fungera på ett för alla parter godtagbart sätt.


16 november 2016

RESERVATION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

I måndags behandlade kommunfullmäktige i Saltvik bland annat vårdavgifterna vid Sunnanberg vårdhem för år 2017. Eftersom en överbeläggning vid vårdhemmet är aktuell nu och då, på grund av att vårdbehovet kan skifta från dag till dag, händer det att vårdtagarna placeras två i samma rum. Jag föreslog  i debatten att avgiften för vårdtagaren skulle sänkas med 10% för dem som delade rum,
men jag blev ganska ensam om den uppfattningen , varför jag reserverade mig mot beslutet om vårdavgifterna till denna del. Nedan följer min reservation i sin helhet.

Reservation till kommunfullmäktiges i Saltvik beslut 14.11.2016 § 105

Undertecknad reservererar mig mot kommunfullmäktiges beslut om fastställande av avgifterna till den del beslutet gäller mitt förslag att sänka avgifterna med 10% för de klienter som accepterar att dela sitt rum på vårdhemmet med en annan person. Mitt förslag vann inte understöd.

Motiveringen till mitt förslag om sänkt avgift är följande:

Enlig Sunnanberg vårdhems policy, vilken utdelas till alla nykomna klienter, skall varje klient ha eget rum. Rummen är också i sig ganska små, även för en ensam person att bo i.

Att de sista åren av sitt liv tvingas bo på institution, i ställer för i sin egen hemmiljö, är för många en traumatisk upplevelse. Därför bör vårdhemmets boendemiljö vara så hemlik som möjligt. I detta ingår att ha ett eget rum. Jag vill gå så långt så att jag påstår att det är en mänsklig rättighet att, om man så önskar, skall kunna dra sig tillbaka i enskildhet till det välavgränsade område som det egna rummet bildar. Detta rum är ju det enda hem som klienten har, efter sin flytt från ett eget boende till ett vårdhem.

Att på grund av yttre omständigheter, som klienten inte kan rå över, behöva dela sitt enskilda rum med en främmande människa är ett intrång i den privata sfären, och även om klienten måste ge sitt samtycke till arrangemanget, kan det i den utsatta situation som klienten befinner sig i på vårdhemmet, vara svårt att neka, då behov av extra platser uppstår, på grund av vårdhemmets överbeläggning.

Att i detta skede erbjuda klienten en nedsättning av vårdavgiften med 10% under den tid arrangemanget med "delat rum" pågår, är ändå ett sätt för Saltviks kommun att ge en viss ersättning för det omak som den drabbade klienten åsamkas från kommunen sida.

I debatten föreslog jag också att kommunen skulle hyra upp lediga platser från i första hand Oasen, eller någon annan institution/vårdhem med ledig kapacitet, vid de tillfällen kommunen är i behov av extra vårdhemsplatser. Detta skulle underlätta situationen vid Sunnanberg, och klienterna  skulle inte behöva dela rum med någon annan klient. Inte heller det förslaget vann understöd, då fullmäktige ansåg att arrangemanget skulle bli alltför kostsamt.

För övrigt omfattar jag förslaget till avgifter vid Sunnanberg vårdhem 2017.

Saltvik den 14 november 2016

Runa Lisa Jansson
kommunfullmäktigeledamot