5 februari 2016

Åsiktsfrihetens värdeJournalisterna talar gärna om tryckfrihetens värde. Både det ena och det andra trycks i tidningar och böcker och publiceras på nätet i den heliga tryckfrihetens  namn.

Men hur mycket är tryckfriheten värd, när vi i stället har fått ett åsiktsförtryck? Det är inte politiskt korrekt att tycka det ena eller det andra. Till exempel om invandringen. Men vem är det då som bestämmer vad som är politiskt korrekt och vad man får tycka?

Om vi anser att större kraft borde läggas på att få slut på oroligheterna i Mellanöstern, så att människorna inte behövde fly därifrån, är det en politiskt korrekt åsikt? Om det är det, varför omfattas den då inte av massmedia, varför lägger de inte ner lite mer trycksvärta på den åsikten, och genom det skrivna ordets makt, får åsikten får en sådan genomslagskraft att den till sist blir till verklighet? Om de nu tycker att det är en korrekt politisk fråga. Kanske de tycker att det är bättre att kriget fortsätter?

Att ha åsikter om flyktingpolitiken är inte politiskt korrekt, åtminstone inte om man har en annan åsikt än de etablerade proffstyckarna, de som bestämmer vad som är politiskt korrekt eller inte.

Och fortsättningsvis undrar man vem som egentligen bestämmer vad som är politiskt korrekt, eller inte? Journalisterna bestämmer, säger någon. Ja, men har då den som betalar dem deras lön för deras professionalitet ingen åsikt, eller är det tidningarna storägares åsikter som nu genomsyrar hela debatten? Är det deras åsikter som journalisterna i korus basunerar ut i tidning efter tidning? Förmodligen är det så, vi har ju ett färskt exempel från affärsvärlden att huvuden rullar när ägarna är missnöjda med resultatet. Och för ganska många år sedan fick en chefredaktör gå, när ägarna inte var nöjda med tidningsledningens skrivna åsikter. Och dagens två tidningar på Åland har ju samma storägare, och tidningarna är märkvärdigt eniga om sina åsikter i vissa frågor.

Så man kan nog konstatera att tryckfrihet har vi nog på Åland, men åsiktsfriheten är satt på undantag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar