6 februari 2016

Har Chips någon framtid på Åland?

Ja, den frågan ställer man sig nog när man läser nyhetsrapporteringen om företaget. Förmodligen är det timmarna före dödsryckningarna vi nu ser framför oss. Chips ledning har aviserat att man avser att genomföra vissa förändringar i bolagets verksamhet på Åland, och skall börja samarbetsförhandla med personalen. Eventuellt läggs fabriken i Haraldsby ned, och verksamheten flyttas till någon annan plats, med bättre lönsamhetsförutsättningar.

Man uppvaktar landskapsregeringen och antyder att under vissa förutsättningar kan man tänka sig att fortsätta på Åland, det vill säga om landskapet öppnar kassakistan tillräckligt mycket för att det åtminstone under en viss tid kan tänkas lönsamt att tänka om. Allt hänger nu på hur mycket pengar Orkla kan mjölka av landskapet för att man skall anse det mödan värt att fortsättningsvis ha verksamheten på Åland. När landskapsregeringen stänger kassakistan, så försvinner fabriken. Det här är nog ingen lätt sits för landskapsregeringen. Här står många direkta arbetsplatser på spel, här finns också ett antal indirekta intressenter, företag som har haft en stor del av sina inkomster baserade på samarbetsavtal med Chips. Och landskapets kassakista är heller inte speciellt välfylld för någon längre tids hjälpverksamhet.

Men vart tog alla pengar vägen som de tidigare storägarna i Chips fick, när de sålde sina aktier till Orkla? De skulle reinvesteras i olika projekt som skulle  komma det åländska samhället till godo, hette det då, när kritiken var som argast att Chips försvann ur åländska händer. Och vi var många som befarade redan då att det skulle ske, som vi nu ser ske. Det vill säga att när Åland förlorade äganderätten till Chips, så försvann även möjligheten att påverka verksamhetens vara eller icke vara på Åland, och därmed även att påverka arbetsplatsernas vara eller icke vara.

Så nu är det dags att börja planera för den reinvesteringen. Det är dags att de tidigare storägarna tar sitt ansvar och sätter sig ner vid ett rundabordssamtal och diskuterar hur situationen skall lösas. När landskapets kassakista är tömd, försvinner verksamheten vid Chips, och då måste planeringen vara klar vilka nya verksamheter som skall överta arbetsplatserna, och som kan fylla det kassahål som Orklas agerande förorsakar landskapet.

Runa Lisa Jansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar