18 december 2016

INBESPARINGARNA INOM ÅHS

Jag hade tillfälle att som ersättare i ÅHS styrelse närvara vid det senaste styrelsemötet. Intressant, förvisso. Sex styrelseledamöter inklusive ordföranden, samt fem tjänstemän. Och under sammanträdets gång inkom även några andra tjänstemän som informerade styrelsen i de ärenden som beretts av dem. Och alla tjänstemän kunde på ett sakkunnigt och informativt sätt svara på de frågor som styrelseledamöterna ställde i olika ärenden. Man behöver med andra ord inte vara så påläst för att sitta i ÅHS styrelse, då tjänstemannainformationen var överväldigande...

Så till sparkraven. ÅHS styrelse fick i uppdrag av landskapsregeringen att spara 2 miljoner euro i budgeten för år 2017. Och det har man gjort, bland annat med att stänga demensavdelningen. Detta är redan genomfört, och de fem patienterna är överförda till andra avdelningar, och ingen av personalen är uppsagd, utan de har fått nya tjänster inom organisationen inom sina behörighetsområden. Och ingen av patienterna har heller överförts till institutionsvård i hemkommunen. ÅHS sparade ca 650.000 euro på omorganisationen.  Allt är alltså frid och fröjd, kan man tycka. Det är ju lovvärt och bra att man dra in avdelningar som inte längre behövs, och vi får hoppas att trenden håller i sig, så att man inte efter något år kommer på att man nog behöver en demensavdelning, och äskar pengar för detta i budgeten igen.

Nu är det ju bara för styrelsen att gå vidare i sin spariver.  Det finns tydligen mycket pengar att hämta inom organisationen, om man vill. Hur mycket luft innehåller ÅHS budget egentligen? Det är det ingen som vet. Vad vi vet är i alla fall att man har en driftsreservering om 1 miljon euro för oförutsedda utgifter (kostnadsfördes år 2015) och att man avser att ytterligare i år kostnadsföra 640.000 euro avsett för arbetsvärdering (personalkostnader). Samt att man därefter räknar med ett bokföringstekniskt underskott om ca 500.000 euro i bokslutet för i år.

I slutändan kan man konstatera att stängningen av demensavdelningen inte behövt ske av besparingsskäl, då man kunde använt driftsreserveringen om  1 miljon euro för att uppfylla hälften av besparingskravet från landskapsregeringen. Så förmodligen var det av andra skäl man bedömde att stängningen var nödvändig. Samt att man inte skall stirra sig blind på sista raden i bokslutet, då sanningen kan vara en helt annan än den man tror...

13 december 2016

SANCTA LUCIA

Luciadagen är en högtidsdag här uppe i Norden. Just när solen står som lägst, och mörkret är som mest kompakt, och natten som längst, då träder Lucia in i våra hem och lyser upp vår vardag.

De flesta av oss får nöja oss med att betrakta Luciakröning och Luciatåg på teve. Inte alla har möjlighet att åka in till Mariehamn för att delta i festligheterna live, varken kröningen i kyrkan, eller tåget som går runt stan, eller dansen på torget. De flesta av oss får inte heller personligen besök av någon ljusbärerska i hemmet, utan vi får nöja oss med det artificiella utbudet via teve.

Nå, först tittade vi i teven på kröningen från Domkyrkan i Helsingfors, och det var stämningsfullt och fint. Och sedan bänkade vi oss igen framför  teven för att se kröningen av Ålands lucia från Mariehamns kyrka. Men döm av vår förvåning då vi insåg att Ålands radio och tv inte hade någon utsändning därifrån!

Nog borde väl ändå Ålands radio och tv satsa på en direktsändning  av en sådan viktig tradition som luciafirandet  ändå är för alla ålänningar? Borde ändå inte någon liten del av våra licensmedel kunna avdelas för att användas till utsändandet av den del av Luciaprogrammet som försiggår i St Görans kyrka? Nog hade det varit betydligt mer stämningsfullt än den film om Pommern, som man i stället visade oss  tittare.
3 december 2016

FÖRUNDERLIGA ÄRO HERRENS VÄGAR...

Som jag redogjort för tidigare i min blogg lämnade jag in en motion vid Saltviks kommunfullmäktiges möte i mitten av november, om att man borde se över behovet av en utbyggnad av boenden för äldre personer i Saltvik. Sunnanberg vårdhem är för litet, pensionärslägenheterna är fullbelagda, och vi saknar så kallat effektiviserat äldreboende (bostäder med möjlighet  till personalservice dygnet runt) , och största delen av hemvårdspersonalens arbetstid går åt till att bila runt mellan de olika vårdbehövande personernas bostäder.

Nåja, initiativet kom ju från fel håll, förstås. När Obunden Samling har två mandat av 15, och Centern sitter på egen majoritet med åtta mandat, gäller Jante-lagen, "du skall inte tro att du är någon". Så en enhällig kommunstyrelse föreslog att motionen skulle avslås, med hänvisning till att en (Centerledd) arbetsgrupp (tillsatt år 2013?) arbetade med frågan, och förväntades komma med ett förslag redan detta år. Kommunstyrelsen föreslog alltså att motionen inte skulle föranleda några åtgärder. Man gjorde inte som brukligt är, sände motionen till (i detta fall) Socialnämnden för utlåtande, eller bordlade den för behandling i samband med att arbetsgruppens  utlåtande skulle behandlas, när det så småningom skulle landa på kommunstyrelsens bord. Kommunstyrelsen föreslog i stället avslag på grått papper.

Nu bar det sig inte bättre än att en Centerledamot i kommunfullmäktige under budgetdebatten i måndags föreslog att en summa om 40.000 euro skulle upptas som reservationsanslag bland investeringarna för projektering av ett äldreboende under år 2017, "för att komma igång med processen snarast möjligt" som han uttryckte det. Samtidigt påpekade han också att "Du skall inte tro, Runa Lisa, att du skall ha någon fördel av det här, inte"!!

Förslaget gick igenom, utan ytterligare ifrågasättanden, och själv ansåg jag mig inte ha någon anledning att diskutera ärendet något mer för tillfället. Oberoende om vem som vill ta åt sig äran av att äldreboendet byggs ut i kommunen, anser jag att det viktigaste är att det sker, då resultatpolitik för mig är viktigare än att man kan gå omkring bland ortsbefolkningen och skryta med vad man åstadkommit i kommunen.

Behöver jag säga att min motion enhälligt avslogs i kommunfullmäktige..

Sist och slutligen kan jag konstatera att "Förunderliga äro Herrens vägar...".

1 december 2016

UTRENSNINGAR PÅGÅR?

Ett brev har per mail skickats från minister Wille Valve till Obunden Samlings ordförande Bert Häggblom , som även har svarat på skrivelsen.
Man förstår nu att utrensningar från landskapsregeringens sida pågår för att göra sig av med icke önskvärda personer i olika styrelser. Nedan följer landskapsregeringens brev i sin helhet:

Hej.

I spörsmålsdebatten den 2 november framförde Obunden Samling den politiska åsikten att ÅHS-styrelsen bör skrotas (Nyan rapporterade om det den 3 november i år).
Argumenten var att det var på tok för många samtidigt i styrelserummet och att specialkunskap behövs i styrelsen.
Det som väckte  mest uppmärksamhet i media var att Obunden samling meddelade att man lämnar sin plats i ÅHS` styrelse. Nu vill jag bara meddela att det ordnar sig om partiet vill lämna styrelsen.

Kan jag få ett e-postmeddelande från Ingvar & Runa-Lisa om att de vill lämna styrelsen?

För tydlighetens skull vill jag säga att jag då inte kommer att göra någon som helst politik på detta, för jag håller med - det ÄR slöseri med skattepengar och "bortkastad tid" om det stämmer att  Obs´ medlemmar inte ser någon mening med styrelsearbetet i den här konstellationen.

Med vänlig hälsning,
Wille V:


Wille Valve
Social- och hälsovårdsminister/Minister of Social Affairs and Health
Ålands landskapsregering